Μουσικοκινητική Αγωγή

Η «Μουσικοκινητική Αγωγή” δίνει την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη μουσική με σκοπό να την αγαπήσουν. Εκτός από τη μουσική καλλιέργεια, μέσα από το οργανωμένο παιχνίδι αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, η φαντασία, ο αυτοέλεγχος, η αυτενέργεια, η συνεργασία αλλά και η κοινωνικοποίηση.
Διδασκαλία
Λιασοπούλου Πανδώρα
Μουσικολόγος / Μουσικοπαιδαγωγός
Αρχείο ανακοίνωσης: