ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
κ. ΚΑΡΤΣΙΩΛΗΣ κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ κ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
2:30-4:00 Α΄ ΘΕΩΡΙΑ 3:00-4:00 Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3:00-4:00 Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2:30-4:00 Α΄ ΥΠΟΧΡ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ 3:30-4:30 ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΕΤΟΣ
4:00-5:30 Γ' ΘΕΩΡΙΑ 4:00-5:30 Προσχολική Αγωγή 1ο έτος μικρά 4:00-5:30 Προσχολική Αγωγή 2ο έτος 4:00-5:30 Γ΄ ΥΠΟΧΡ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ 4:30-5:30 ΙΣΤΟΡΙΑ 2ο ΕΤΟΣ
5:30-7:00 Α΄ ΘΕΩΡΙΑ  ΝΈΟ 5:30-7:00 Β΄ ΘΕΩΡΙΑ 5:30-6:30 Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 5:30-6:30 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 1ο ΕΤΟΣ    
7:00-8:30 Β΄ ΘΕΩΡΙΑ 7:00-8:30 Γ΄ΘΕΩΡΙΑ 6:30-8:00 Α΄ ΘΕΩΡΙΑ 6:30-8:00 Α΄ ΥΠΟΧΡ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ    
8:00-9:30 ΠΡΟΑΡΜΟΝΙΑ         8:00-9:00 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2ο ΕΤΟΣ    
κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ κ. ΛΙΟΥΚΡΑ κ. ΜΟΥΛΗ κ. ΛΙΟΥΚΡΑ κ. ΜΟΥΛΗ
4:00-5:30   3:30-4:30 5ο ΣΟΛΦΕΖ 7:30-9:00 Α΄-Β΄ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΙ 4:00-5:30 Β' ΥΠΟΧΡ.ΑΡΜΟΝΙΑΣ 7:30-9:00 Β' - Γ' ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΙ
    4:30-5:30 Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ     5:30-7:00 Γ' ΘΕΩΡΙΑ    
    5:30-6:30 4ο ΣΟΛΦΕΖ     7:00-8:00 5ο ΣΟΛΦΕΖ    
    6:30-8:00 Α΄ ΘΕΩΡΙΑ            
                 
    κ. ΓΑΚΗ   κ. ΓΑΚΗ  
  5:30-7:00 Προσχολική Αγωγή 2ο έτος     5:30-7:00      
                   
    κ. ΜΟΥΛΗ          
    4:00-5:30 Α' - Β' ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΙ            
    5:30-7:00 Β' - Γ' ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΙ            
               
                   

Παραθέτουμε τον πίνακα των Θεωρητικών τμημάτων για το έτος 2019-2020

Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τη γραμματεία αφού ελέγξετε τα τμήματα και δηλώστε σε ποιο τμήμα θα παρακολουθήσει το παιδί σας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τα θεωρητικά μαθήματα θα αρχίσουν από Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Αρχείο ανακοίνωσης: