ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
κ. ΚΑΡΤΣΙΩΛΗΣ κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
2:30-3:30 Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3:00-4:00 Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ          από προπαιδείες 2:30-4:00 Α΄ΘΕΩΡΙΑ                   από εργαστήρι 2:30-4:00 Β' ΘΕΩΡΙΑ    
3:30-5:00 Β' ΘΕΩΡΙΑ 4:00-5:30 Προσχολική αγωγή         1ο έτος 4:00-5:30 Προσχολική αγωγή         2ο έτος μικρά 4:00-5:30 Προσχολική αγωγή         2ο έτος μεγάλα    
5:00-6:30 Α΄ΘΕΩΡΙΑ από εργαστήρι     5:30-6:30 Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 5:30-7:00 Γ' ΘΕΩΡΙΑ 5:30-7:00 Προσχολική αγωγή         1ο έτος
6:30-8:00 Α' ΘΕΩΡΙΑ νέο     6:30-7:30 Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ           νέο        
8:00-9:30 Γ' ΘΕΩΡΙΑ                
  κ. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κ. ΛΙΟΥΚΡΑ κ. ΛΙΟΥΚΡΑ  
        3:30-4:30 4ο ΣΟΛΦΕΖ 4:00-5:30 Β' ΘΕΩΡΙΑ    
    4:00-5:30 ΠΡΟΑΡΜΟΝΙΑ  4:30-5:30 Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 5:30-6:30 Α' ΥΠΟΧΡ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ    
    5:30-6:30 Γ' ΥΠΟΧΡ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ 5:30-7:00 Γ' ΘΕΩΡΙΑ 6:30-7:30 4ο ΣΟΛΦΕΖ    
    6:30-7:30 Β' ΥΠΟΧΡ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ 7:00-8:00 5ο ΣΟΛΦΕΖ        
    7:30-8:30 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 1ο ΕΤΟΣ         ΣΑΒΒΑΤΟ 
      κ. ΓΑΚΗ κ. ΓΑΚΗ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
      5:30-7:00 Βασική αγωγή                            1ο έτος 5:30-7:00 Προσχολική αγωγή         2ο έτος 11:00-12:00 ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο ΕΤΟΣ
        7:00-8:30 Βασική αγωγή            2ο έτος     12:00-13:00 ΙΣΤΟΡΙΑ 2ο ΕΤΟΣ
                   
               
                   
      κ. ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ         
        8:00-9:00 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2ο ΕΤΟΣ        
                   
                   
                   
Αρχείο ανακοίνωσης: