Διοικητικό Συμβούλιο

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΤΑΜΙΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΚΑΛΗ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ
 • ΜΕΛΟΣ : ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΑΖΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 
  • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
  • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΝΤΣΙΟΣ 
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ