Διοικητικό Συμβούλιο

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΚΑΛΗ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ
 • ΤΑΜΙΑΣ : ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 
 • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΝΤΣΙΟΣ 
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ