Διοικητικό Συμβούλιο

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΣΕΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΤΑΜΙΑΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΜΕΛΟΣ : ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΟΥΣΙΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ
 • ΜΕΛΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΚΑΛΗ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΠΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ 
 • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
 • ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΝΤΣΙΟΣ 
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ : ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ