Συναυλία βυζαντινής μουσικής

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 20 Απρίλιος, 2002 - 19:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2001-2002

Φωτογραφίες εκδήλωσης