Συναυλία μουσικής δωματίου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 5 Δεκέμβριος, 2008 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2008-2009

Φωτογραφίες εκδήλωσης