Διπλωματικές εξετάσεις πιάνου του Δημήτριου Τουλίκα

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος, 2012 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2011-2012

Φωτογραφίες εκδήλωσης