Πτυχιακές εξετάσεις πιάνου της Χριστίνας Μποσδελεκίδου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Ιούνιος, 2012 - 18:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2011-2012

Φωτογραφίες εκδήλωσης