ΒΡΑΔΙΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 24 Αύγουστος, 2015 - 21:00
Πρόγραμμα: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
2014-2015

Φωτογραφίες εκδήλωσης