ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΩΝ & ΠΕΡΙΞ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗ

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 20 Μάρτιος, 2016 - 11:15
Ακαδημαϊκό έτος: 
2015-2016

Φωτογραφίες εκδήλωσης