ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 28 Απρίλιος, 2017 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2016-2017

Φωτογραφίες εκδήλωσης