ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 27 Ιανουάριος, 2018 - 10:00

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ

του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

τάξη Αθανάσιου Σιδέρη

Σάββατο  27 Ιανουαρίου 2018  ώρα 10:00 π.μ.

Μικρή αίθουσα συναυλιών

Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης