ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Απρίλιος, 2018 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης