Παρουσίαση βιβλίου - Τιμητική εκδήλωση

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 29 Απρίλιος, 2018 - 19:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης