Συνεργασία με τη Χορωδία της Ενορίας Αγ.Γεωργίου και των χορευτικών τμημάτων του Φ.Σ.Φ."Αριστοτέλης"

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 22 Δεκέμβριος, 2018 - 12:00

Παραδοσιακά Κάλαντα

από τη χορωδία της Ενορίας του Αγ. Γεωργίου και χοροί από τα τμήματα του Φ.Σ.Φ."Αριστοτέλης"

σε συνεργασία με το τμήμα παραδοσιακών οργάνων του Ωδείου Φλώρινας Π.Δ.Μακεδονίας

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 12 μ.

στο Ξύλινο Χωριό

Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης