Εκδήλωση αφιερωμένη στην εβδομάδα των παθών με τίτλο 'Ώ γλυκύ μου έαρ'

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 26 Απρίλιος, 2013 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2012-2013

Φωτογραφίες εκδήλωσης