Συναλία πιάνου σε επίπεδο διπλώματος

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 2 Μάρτιος, 2002 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2001-2002

Φωτογραφίες εκδήλωσης