Μαθητική συναυλία

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 13 Απρίλιος, 2002 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2001-2002

Φωτογραφίες εκδήλωσης