Μαθητική συναυλία τμημάτων μουσικής προπαιδείας

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 8 Ιούνιος, 2002 - 19:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2001-2002

Φωτογραφίες εκδήλωσης