Μουσικογλυκίσματα από σπουδαστές βιολιού & πιάνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 16 Ιούνιος, 2006 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2005-2006

Φωτογραφίες εκδήλωσης