Συναυλία μαθητών πιάνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 10 Απρίλιος, 2009 - 20:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2008-2009

Φωτογραφίες εκδήλωσης