Συναυλία μαθητών βιολιού & πιάνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2009 - 20:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2008-2009

Φωτογραφίες εκδήλωσης