Συναυλία μαθητών πιάνου

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 20 Ιούνιος, 2009 - 18:00
Ακαδημαϊκό έτος: 
2008-2009

Φωτογραφίες εκδήλωσης