Συναυλία μαθητών τραγουδιού

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Ιούνιος, 2011 (All day)

Της τάξης της κ. Ανδρέιας Διδασκάλου

Πρόγραμμα: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
2010-2011

Φωτογραφίες εκδήλωσης