Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Κ Λ Α Σ Ι Κ Ο Υ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Ο Υ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 4 Μάιος, 2015 - 20:00

Κων/να  Παρίση

 

Μ.Α. Cesti                              Intorno all ipor mio

 

G.F.Handel                            How Beautiful are th feet pf them Messias

 

W.A.Mozart                           S’altro che lagrime

 

J.Haydn                                  Heller blick

 

P.Mendelssohn                      Meine seele durstet nach gott

 

G.Puccini                               O mio Babbino caro

 

 

 

 

Ειρήνη Στάιου

 

W.A.Mozart                          La Meltibe Ritrovatai (Aria di Narrina)                                       

F.Schubert                             Seligkeit

 

 

 

 

 

            Δημητρακίδου Θεοδοσία

 

J.Persell                                  Aρια της Μπελούντας

 

F.Schubert                            Genange des Harfners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κων/να Παρίση       

 

 

A.Dargamuski                       Ah Praslo

 

F.Schubert                            Seufzer

 

R.Schumann                         Du Bist wie eine blume

 

Κ.Κωνσταντινιδης              Μαλάμω

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2014-2015

Φωτογραφίες εκδήλωσης