ΣΥΝΑΥΛΙΑ τάξεων Πιάνου, Φλογέρας & Βιολιού των καθηγητών κ. Ερωτόκριτου Καρύδη, κ.Γιούλιας Κόπτεβα & κ. Μελίνας Παπαδοπούλου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 3 Ιούνιος, 2016 - 18:30
Ακαδημαϊκό έτος: 
2015-2016

Φωτογραφίες εκδήλωσης