Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α ΠΙΑΝΟΥ - ΚΙΘΑΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 21 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Πρόγραμμα: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
2016-2017

Φωτογραφίες εκδήλωσης