28η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 2 Μάρτιος, 2017 - 20:00

 

C.Herve-J.Pouillard                          Βασικό τραγούδι

                                                             Δανάη Ιορδανίδου, πιάνο (1Π)

  της τάξης του κ. Κ.Σιαπαρίνα

 

 

 

C.Gurlitt                                            Παλιό τραγούδι

                                                             Γεωργία Δήμζα, πιάνο (1Π)

  της τάξης του κ. Κ.Σιαπαρίνα

 

 

 

C.Bohm                                              Galop

                                                             Παρασκευή Κολεβάντση, βιολί (2Κ)

                                                             της τάξης της κ. Μ.Καραγιάννη

 

 

 

Παραδοσιακό                                    Τι χαρά

                                                             Αντώνης Χρηστίδης, πιάνο (1Π)

                                                             της τάξης του κ. Κ.Σιαπαρίνα

 

 

 

C.Herve-J.Pouillard                          Σπουδή

                                                             Φαίδρα Γκιορτζίνη, πιάνο (1Π)

                                                              της τάξης του κ. Κ.Σιαπαρίνα

 

 

 

H.Sitt                                                  Παιδικά κομμάτια αρ.11

                                                             Ειρήνη Αναστασίου, βιολί (1Κ)

                                                             της τάξης της κ. Μ.Καραγιάννη

 

 

 

C.Herve-J.Pouillard                          Περίπατος

                                                              Φωτεινή Καλδάνη, πιάνο (1Π)

                                                              της τάξης του κ. Κ.Σιαπαρίνα

 

 

 

 

 

 

C.Herve-J.Pouillard                           Gavotte

                                                             Μαρία Παρασκευαΐδου, πιάνο (1Π)

                                                             της τάξης του κ. Κ.Σιαπαρίνα

 

 

 

F.Seitz                                                 Marsch

                                                              Άννα Ντίτουρα, βιολί (1Κ)

                                                              της τάξης της κ. Μ.Καραγιάννη

 

 

 

F.Burgmüller                                     Η Στυριανή

                                                               Ηλιάνα Ακριτίδου, πιάνο (1Κ)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

H.Sitt                                                  Παιδικά κομμάτια αρ. 10

O.Rieding                                           Κοντσέρτο για βιολί, έργο 36

                                                           1 μέρος Allegro

                                                             Κλεονίκη Χαλίδη, βιολί (1Κ)

                                                              της τάξης της κ. Μ.Καραγιάννη

 

F.Mendelssohn                                   Venetian boat song Αρ. 2

                                                               Μαρία Κετσετζή, πιάνο (3Κ)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

F.Schubert                                         moment musical

                                                               Δημήτρης Ζωγράφος, πιάνο (3Κ)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

C.A.de Beriot                                     Κοντσέρτο  αρ.9

                                                           1ο μέρος Allegro

                                                             Ειρήνη Τρικιλίδου, βιολί (2Μ)

                                                             της τάξης της κ. Μ.Καραγιάννη

 

 

 

 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2016-2017

Φωτογραφίες εκδήλωσης