Μαθητική Συναυλία τάξης Μαρίας Καραγιάννη

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος, 2017 - 15:45

 

J. S. Bach                  Partita No. 2 σε ρε ελάσσονα

                                  Allemande

                                  Courande

 

 Γιώργος  Αθανασίου

 

 

Αγγλικό Παραδοσιακό                  Ντουέτο για 2 βιολιά

J. Vanhal                                      Cantabile για 2 βιολιά 

 

Γραφάκου Αγγελική

 

 

L. Spohr                    Allegro για 2 βιολιά

Η. Ries                      Comodo για 2 βιολιά

 

Κολεβάντση Παρασκευή

 

 

A. Bruni                    Andante

                                  Ντουέτο

 

Ειρήνη Αναστασίου

 

 

J. S. Bach                  Σονάτα No. 1 σε σολ ελάσσονα

                                  Presto

 

 Παναγιώτα Αθανασίου

 

 

C. Ph. E. Bach           March

                                  Tambourin

 

Ντίτουρα Άννα

Γερμανικό Παραδοσιακό              Waltz

Hummel                                        Ντουέτο

 

Κολεβάντση Παρασκευή

 

 

Massnet                     Thais - Meditation

 

Παναγιώτα Αθανασίου

 

 

A. Vivaldi        Κονσέρτο σε σολ ελάσσονα

                                  I. Allegro

 

Ζωή Μαντουλίδου

 

 

Fr. Kreisler      Preludio & Allegγo

 

Γιώργος  Αθανασίου

 

 

J. S. Bach        Κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε Μι                        μείζονα                

                        Allegro

                        Adagio

                        Allegro

 

Ειρήνη Τρικιλίδου

 

 

Στο βιολί και στο πιάνο τους μαθητές της συνοδεύει η

Μαρία Καραγιάννη

Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης