Συναυλία τάξης Πιάνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 9 Μάρτιος, 2018 - 19:00

Πρόγραμμα

 

Folk Tune                                       I Like You   

Folk Tune                                       Trumpet Man

    Αναστάσιος Προδρομίδης

 

Traditional                                      Bingo

Italo Taranta                                  Travelling Along the Prairie

    Θάνος Μουντούσης

 

Phillip Keveren                              Painted Rocking Horse

Anton Diabelli                                Allegro

    Ειρήνη Χονδρογιάννη

 

Eddie Newton                                 Casey Jones

Antonio Vivaldi                    Spring

    Χαρισία Κωνσταντινίδου          

 

Native American                           Dakota Melody

Italo Taranta                                  Bounces

    Χρήστος Καϊμάρας        

 

Antonio Diabelli                             March

Traditional                                      Monkey Business

    Ανθή Πλούσκα

 

Mona Rejino                                   Penguin Heat Wave

Traditional                                      Shortbread Boogie

    Παναγιώτα Τασομήνη

 

Fred Kern                             Fresh Start

Phillip Keveren                              Carpet Ride

    Χρήστος Τσιλεμάνης

 

Bill Boyd                                         Two - Four – Six - Eight

Fred Kern                             Ribbons

    Λάζαρος Κωτόπουλος                                    

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης