37η Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 7 Μάιος, 2018 - 19:00

Anonymous                                       Incomparable

                                                               Μελίνα Ιωάννου, κιθάρα (1Π)

                                                               της τάξης της κ. Ε.Τσιλιπάκου

 

Μάνος Χατζιδάκις                                       Χάρτινο το φεγγαράκι

                                                               Σοφία Κατσούτα, κιθάρα (1Π)

                                                               της τάξης της κ. Ε.Τσιλιπάκου

 

P.Keveren                                           Watercolors

                                                               Αφροδίτη Οικονόμου, πιάνο (2Π)

                                                               της τάξης του κ. Χ.Λενούτσου

 

Παραδοσιακός Ισπανικός χορός       Soleá

                                                               Γρηγόρης Παπαστεφάνου, κιθάρα (2Π)

                                                               της τάξης της κ. Ε.Τσιλιπάκου

 

J.Küffner                                            Andante

                                                               Κωνσταντίνος Μπόγλης , κιθάρα (2Π)

                                                               της τάξης της κ. Ε.Τσιλιπάκου

 

L.Mozzani                                           Feste Lariane (Άρια με παραλλαγές)

                                                                Λυδία Ιορδανίδου, κιθάρα (2Κ)

                                                               της τάξης της κ. Ε.Τσιλιπάκου

 

Anonymous                                       Sertaneja

Anonymous                                       A rosa vermelha

                                                               Βούλα Μαρίνη, κιθάρα (2Κ)

                                                               της τάξης της κ. Ε.Τσιλιπάκου

 

J.S.Bach                                             Δίφωνη Invention σε φα μείζονα

                                                               Παναγιώτης Τρικιλίδης, πιάνο (3Κ)

                                                               της τάξης του κ. Χ.Λενούτσου

Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης