Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α τάξεων βιολοντσέλου και βιολιού

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 11 Ιούνιος, 2018 - 18:30

B. Marcello                                   Sonata Αρ.6

                                                       Adagio, Allegro     

                                                      Μιχαήλ Τζήμας, βιολοντσέλο (3Κ)

 

Παιδικό τραγούδι                         Φεγγαράκι                                       

                                                       Μαρκέλλα Βλαχοπούλου, βιολοντσέλο (1Π)

 

Αntonio B.Bruni                          Andante  

                                                      Άννα Δούκα, βιολί (2Π)

 

Ο.Rieding                                     Concerto σε σι ελάσσονα              

                                                      Θένια Σεβαστοπούλου, βιολί (3Π)

 

Παιδικό τραγούδι                         Τι χαρά   

                                                       Αθηνά Πετίδου, βιολοντσέλο (1Π)

 

Αγνώστου                                     Minuetto (18ου αι.)                             

                                                       Σοφία Πανταζή, βιολοντσέλο (4Π)

 

Ο.Rieding                                      Concerto σε σι ελάσσονα    

                                                       Ηρακλής Πρέμπτης, βιολί (2Π)

 

J.S.Bach                                        Concerto σε λα ελάσσονα

                                                       Αllegro               

                                                       Ηλίας Κλαπαδώρας, βιολί (2Μ)

 

Παραδοσιακό                              Ρωσικό τραγούδι                       

                                                      Γιώργος Τσουκαλάς, βιολοντσέλο (2Π)

 

Ε.P. Chedeville                            Minuetto                      

                                                      Γεωργία Δούκα, βιολί (2Κ)

 

Α.Vivaldi                                       Concerto σε λα ελάσσονα

                                                      Allegro

                                                      Μαρία Μπέλλη, βιολί (2Κ)

 

A.Vivaldi                                       Sonata Αρ.5

                                                      Largo, Adagio                       

                                                      Ανδριάνα Ιωάννου, βιολοντσέλο (2Κ)

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2017-2018

Φωτογραφίες εκδήλωσης