Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α τάξης πιάνου του κ. Πέτρου Φάκα

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 22 Μάρτιος, 2019 - 20:00

Bill Boyd                             Two – Four – Six – Eight

Irish Traditional                   Jig

Παναγιώτα Τασομήνη  3Π

 

Phillip Keveren                      Setting Sun

Mona Rejino                          Handoff

Αναστάσιος Προδρομίδης  2Π        

 

Phillip Keveren                     You Can't Lose With The Blues

Fred Kern                              Floating

Edvard Grieg                         In The Hall Of The Mountain King

Xαρισία Κωνσταντινίδου  3Π

 

Antonio Diabelli                    Alla Turca

Israeli Folk Tune                   Zum Gali Gali

Fred Kern                              In Concert

Χρήστος Καιμάρας  3Π

 

Antonio Diabelli                    March

Mona Rejino                          Penguin Heat Wave 

Θάνος Μουντούσης  2Π

 

Carl Czerny                            Etude in C major – Op. 599 no. 19

Carl Czerny                            Etude in C major – Op. 599 no. 20

Χρήστος Τσιλεμάνης 3Π

 

American Traditional            All The Pretty Little Horses

Phillip Keveren                    Joshua Fit The Battle Of Jericho

Ανθή Πλούσκα  3Π

 

Johann Sebastian Bach          Menuet in G major

Carl Czerny                            Etude in C major – Op. 599 no. 19

Λάζαρος Κωτόπουλος  3Π

 

Mona Rejino                         Ole

Phillip Keveren                     Carpet Ride

James Horner                         My Heart Will Go On

Ειρήνη Χονδρογιάννη  2Π

 

                                               

Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης