Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Τάξης φλάουτου Παναγιώτη Κελέκη

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 17 Απρίλιος, 2019 - 19:30

J.S.Bach                                             Σονάτα σε μι ύφεση μείζονα

                                                             Allegro - Moderato

                                                             Sisilinana 

                                                                Χρυσιάννα Σταθοπούλου, (1Μ)

 

G.Faure                                              Fantaisie    

                                                                Μαρία Βλαχοπούλου, (2Μ)

 

Fr.Pulenc                                            Σονάτα για φλάουτο και πιάνο

Cl.Bolling                                            Baroque and blue

Cl.Bolling                                            Sentimentale

                                                                 Εύη Λαγάρα, (1Α)

 

K.Kummer                                        Θέμα και παραλλαγές    

                                                               Χρύσα Ζαρμακούπη, (1Π)

 

W.A.Mozart                                       Μαγεμένος αυλλός (εισαγωγή)

M.Berthomieu                                    Arcadie

A.Severn                                            Scherzo brilliante

S.Joplin                                              Original rags

S.Joplin                                              The entertainer

S.Joplin                                              The strenuous life

Cl.Debussy                                         The little negro

                                                                 Μαρία Βαχοπούλου

                                                                 Εύη Λαγάρα

                                                                 Χρύσα Ζαρμακούπη

                                                                 Χρύσα-Ιωάννα Σταθοπούλου

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης