Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Τάξης Δουγαλή Απόστολου

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 18 Απρίλιος, 2019 - 20:30

 

Πρόγραμμα Συναυλίας

                                                                                                                                                 

     H.Leonard book 1

 • Party Cat

Αφροδίτη Σαπαρδάνη

 

     H.leonard book 1     

 

 • Sea Song
 • Taxi Tangle

Γεωργία Σαπαρδάνη

 

 •       H.Leonard book 1

 

 

 • Old Mac Doald .Had a Band

  Μιχαέλα  Ιωαννίδου

                                                      

H.Leonard book 1

 

 • Hide and Seek
 • Oh Gee

 Δέσποινα Μυλώνα

 

 •       H.Leonard book 1
 •       
 •   
 • Big Ben

Ode To Joy

Mαρία Μιτσάρη

 

     H.Leonard book 2

 

 

 

     H.Leonard book 4

    

 

 

    H.Leonard  book 4

 

 

    H.Leonard book 4

     

 

    

     Clementi

 

 

    B.Bartok

    D.Kabalevsky

 

 

 

 

 • Lavender Mood
 • Bounces

Μαρία-Λυδία Γιώτα

 

-Carpet Ride

- Two-Four-Six-Eitht

Γεώργιος Τσαχειρίδης

 

- Aut ein Neues

Βασίλης Καραβίτης

 

- Leap Frog

- Penguin Heat Wave

Αλεξία Λάζου

 

- Σονατίνα Ορ36,Νο2 γ΄μέρος

Κατερίνα Σταμπουλίδου

 

- Round Dance

- Clowns

Σπυριδούλα Τσαχειρίδου

 

 

 

 

 
Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης