Μ Α Θ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α Τάξεων κ. Ερωτόκριτου Καρύδη και κ. Γιούλιας Κόπτεβα

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Ιούνιος, 2019 - 19:30

Μέθοδος Hal Leonard                       Star Quest

Μέθοδος Hal Leonard                      Pirates of the Sea

                                                               Ρεβέκκα Κωτσοπούλου, πιάνο (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

Μέθοδος Hal Leonard                      Hoedown

Μέθοδος Hal Leonard                      Bingo

                                                               Ειρήνη Καραδίσογλου, πιάνο (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

Μέθοδος Rose                                    Χαριτωμένο

Μέθοδος Rose                                    Τα ξύλινα στυρατιωτάκια

                                                               Θεοδώρα Κετσετζή, πιάνο (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

V. Efimov                                          Ledler

V. Efimov                                          Ρώσικος χορός

                                                               Κρατερός Γιαγκούλης, φλογέρα (3Ε)

                                                               της τάξης της κ. Γ.Κόπτεβα  

 

Μέθοδος Hal Leonard                      Big Ben

Μέθοδος Hal Leonard                      Painted Rocking Horse

                                                              Χρήστος Παληογιάννης , πιάνο (1Π)

                                                              της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

Μέθοδος Hal Leonard                       A little Latin

Μέθοδος Hal Leonard                      First Light

                                                               Παντελής Μιχαηλίδης, πιάνο (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

F. Haydn                                           Άρια

W. Byrd                                             Fortune

                                                               Δήμητρα Παντελίδου, όμποε (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Γ.Κόπτεβα

 

 

Μέθοδος Rose                                    Χειμώνα γεια σου

Μέθοδος Rose                                    Οι Ευέλπιδες της Γασκώνης

                                                               Ισμήνη Γιαλαμά, πιάνο (1Π)

                                                                της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

Μέθοδος Rose                                    Αλσατικό Βαλς 

Μέθοδος Rose                                    Συρανό Ντε Μπεζεράκ

                                                               Μαρία- Ζωή Γιαλαμά, πιάνο (1Π)

                                                                της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

V. Efimov                                           Παλιός χορός

L. Clerc                                              La Petite Fanchon

                                                               Χριστίνα Πασιά, όμποε (1Π)

                                                               της τάξης του κ. Γ.Κόπτεβα  

 

J.S. Bach                                            Menuet σε σολ μείζονα

                                                               Κατερίνα Πεσιρίδου, πιάνο (2Π)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη  

 

J.S. Bach                                            Menuet σε σολ μείζονα

                                                               Παναγιώτα Κωνσταντίνου, πιάνο (1Κ)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

                                                           Το φάντασμα του Πύργου 

F. Burmuller                                                Αραμπέσκ

                                                               Ζωή Γιαννοπούλου, πιάνο (ΥΚ)

                                                                της τάξης του κ. Ε.Καρύδη

 

Secret Garden                                    Song from a Secret Garden

                                                               Νικολέτα Μουμουλίδη, πιάνο (ΥΚ)

                                                               της τάξης του κ. Ε.Καρύδη  

 

C. Szekely                                          In slow two  

                                                               Χριστίνα Πασιά – Δήμητρα Παντελίδου

                                                               της τάξης της κ. Γ.Κόπτεβα

 

 

  1. Vivaldi                                           Concerto σε λα ελάσσονα Α’ Μέρος Allegro
    • molto – Β’ Μέρος Larghetto

                                                               Αναστασία Αλεξοπούλου, όμποε (2Μ)

                                                               της τάξης της κ. Γ.Κόπτεβα

 

  1. Godard                                          Legende Pastorale

                                                               Μαρία Μπεσίκα, όμποε (2M)

                                                               της τάξης της κ. Γ.Κόπτεβα

 

 

 

Ακαδημαϊκό έτος: 
2018-2019

Φωτογραφίες εκδήλωσης