Συναυλία μονωδίας, τάξη Ξένιας Τσαβκοπούλου

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος, 2011 (All day)

1.Μήπως ξέρεις Α.Καψάσκη, Πασχαλίνα Πανταζή

2.Καράβι Α.Λεβάντη, Παπαδάκη Ιφιγένεια

3. Lascia il lido e il mare Vaccaj, Γεωργιάδου Ελευθερία

4.a)Βella prova e dalma Vaccaj, β)Liebes Madchen S.Haydn, Στάιου Ειρήνη

5.a)Avvezzo a vivere, β)Manca sollecita Vaccaj, Σερμπίνη Ζωή

6.α)Σαν τα Λουλούδια Π.Χωραφά, β)Ηλιοβασίλεμα Α.Αργυροπούλου, Λαζαρίδου Κων/τίνα

7.α)Ξανθούλα Π.Καρέμ, β)Η Περιήγηση F.Schudert, Ρόμπης Αναστάσιος

8.α)Mυγδαλιά και Ροδιά, β) Senza l’amabile Vaccaj, Βαλιάγα Ελένη

9 .α)Ξεκινά μια Ψαροπούλα, β)Η Βαρκούλα Σ.Καψάσκη, 10.Μια Παναγιά(ντουετο) Μ.Χατζιδάκη, Ε.Γεωργιάδου

11.a)Bella prova e’dalma Vaccaj, β)Liabes Madchen S.Haydn, Στάιου Ειρήνη

12.a)Begli occhi merce A.F.Tenaglia, β)O bellissimi capelli A.Falconieri, Καλώτα Χαρούλα

13.a)Sen corre D.Sarri, β)Du bist wie eine blume R.Schumann, γ)Kalibelvaia(νανούρισμα) Tchaikovsky, Παρίση Ντίνα

Πρόγραμμα: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
2010-2011

Φωτογραφίες εκδήλωσης