2001-2002

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Αποστολίδης Γεώργιος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Βλαχομήτρος Ιωάννης

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Γογούσης Απόστολος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Ζήσης Ιωάννης

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δόντσιου Στέφανου

Κατσιούλης Σωκράτης

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Σιαμάκης Αθανάσιος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Τζιάτζιος Κωνσταντίνος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δόντσιου Στέφανου

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δάνη Ιωάννη – Νέαρχου

Αρχείο: