2003-2004

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Οικονόμου Νικόλαος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δόντσιου Στέφανου

Γογούσης Θεόφιλος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Δελίδης Νικόλαος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Ρίζος Δημήτριος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Σταυράκης Σταύρος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

Αρχείο: