2006-2007

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Δουγαλής Απόστολος

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Κωστίτση Θεοδώρα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Μαρκοπούλου Αικατερίνη

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Μπαχάρνικος Βλαδίμηρος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Δανιήλ Αικατερίνη

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Δάνης Χρήστος

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Ρίστα Πέτρου

Πέικος Αντώνιος

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

Αρχείο: