2008-2009

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Μακρή Πολυξένη

Πτυχίο Αντίστιξης

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Μαυρόπουλος Παύλος

Πτυχίο Αντίστιξης

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ξανθοπούλου Ανθούσα

Πτυχίο Αντίστιξης

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Παπά Αλεξάνδρα

Πτυχίο Φούγκας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Σερβίνης Ευάγγελος

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

Αντωνιάδου Παρασκευή

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ιωακειμίδης Νικόλαος

Πτυχίο Αρμονίας

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ξανθοπούλου Άννα

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Σελεμίδης Αντώνιος

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Ζάχου Ειρήνη

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Κωστίτση Θεοδώρα

Πτυχίο Αντίστιξης

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Αρχείο: