2009-2010

Αμύνταιο

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Γώγου Τριανταφυλλιά

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Μπασδέκης Ευθύμιος

Δίπλωμα Μονωδίας

ΑΡΙΣΤΑ

Τσαβκοπούλου Ξένιας

Φλώρινα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Βαλκάνη Φανή

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Βαλκάνης Κωνσταντίνος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Βασιλειάδης Γεώργιος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Θεμελή Στεφανή

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Θεοδωροπούλου Αναστασία

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Σιμηχανίδου Άννα

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Τουλίκας Δημήτριος

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Χατζητύπη Βασιλική

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Βαλκάνης Αναστάσιος

Πτυχίο Αντίστιξης

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Διδασκάλου Αντρέεα – Μιρέλα

Πτυχίο Αντίστιξης

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Θρασυβουλίδου Ξένη

Πτυχίο Αντίστιξης

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Στυλιάδης Αργύρης

Πτυχίο Φούγκας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

 
Αρχείο: