2011-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Τουλίκας Δημήτριος

Δίπλωμα Πιάνου

ΑΡΙΣΤΑ

Ευνουχίδου Δόμνας

Μποσδελεκίδου Χριστίνα

Πτυχίο Πιάνου

ΑΡΙΣΤΑ

Καρύδη Ερωτόκριτου

Καλαϊντζίδης Γεώργιος

Δίπλωμα Κλαρινέτου

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Βενετικίδου Βαρβάρας

Αριστείδου Δέσποινα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Νίκου Παύλος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Ζαφειρίδης Παναγιώτης

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

Αρχείο: