2012-2013

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ        

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

Ισπόγλου Κωνσταντίνος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

Φωτιάδης Παντελής

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Πέτρου Μαρία

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

Αρχείο: