2013-2014

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΔΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  2013 – 2014

 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

1

Ιωαννίδου Σεβαστή

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

2

Νάστος Βίκτωρ

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

 

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

1

Νίκου Γεώργιος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

2

Παραστατίδης Μιχαήλ

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δόντσιου Βασίλειου

3

Παπαναούμ Παρασκευή

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

4

Γρούϊου Αικατερίνη

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

5

Λιασοπούλου Πανδώρα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

6

Πλιάσσας Δημήτριος

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

7

Σαράντη Μαργαρίτα

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

8

Κατσιλάκη Χαρίκλεια

Πτυχίο Φούγκας

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Αρχείο: