2014-2015

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΔΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  2014 – 2015

 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

 

 

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  • ΤΙΤΛΟΣ
  • ΒΑΘΜΟΣ
  • ΤΑΞΗ

1

Παρίση Κωνσταντίνα

Πτυχίο Μονωδίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Τσαβκοπούλου Οξάνας

2

Λιάση Στυλιανή

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

π. Σιαμάκης Αθανάσιος

3

Μουσμούλα Πολυξένη

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

π. Σιαμάκης Αθανάσιος

 

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

  • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  • ΤΙΤΛΟΣ
  • ΒΑΘΜΟΣ
  • ΤΑΞΗ

1

Ξανθοπούλου Ανθούσα

Πτυχίο Πιάνου

ΑΡΙΣΤΑ

Δημόπουλου Δημήτριου

2

Ξανθοπούλου Μαρία

Πτυχίο Πιάνου

ΑΡΙΣΤΑ

Λενούτσου Χρήστου

3

Μπελθικιώτης Παναγιώτης

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

4

Τζάλιας Ιωάννης

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Βασίλειου

5

Αθανασίου Γεώργιος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

6

Αθανασίου Παναγιώτα

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

7

Κωστακάκης Δημήτριος

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

Αρχείο: