2017-2018

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΩΔΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  2017 – 2018

 

 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

1

Ιωαννίδου Μαρία

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

  1.  

Πεοβίτης Γεώργιος

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

π. Σιαμάκη Αθανάσιου

 

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

1

Αθανασίου Βασίλειος

Δίπλωμα Κλαρινέτου

ΑΡΙΣΤΑ

Σιδέρη Αθανάσιου

2

Κλαπαδώρας Ηλίας

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

3

Μαλαχά Σοφία

Πτυχίο Αρμονίας

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

4

Παπακωνσταντίνου Ίρις

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδης Ιωάννη

5

Ξανθοπούλου Μαρία

Δίπλωμα Πιάνου

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δημόπουλου Δημήτρη

6

Πασχαλίδης Κοσμάς

Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δόντσιου Στέφανου

7

Αλεξίου Κωνσταντίνος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Δόντσιου Στέφανου

8

Ζιούρης Στέφανος

Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής

ΑΡΙΣΤΑ

Δόντσιου Στέφανου

9

Αλεξοπούλου Αναστασία

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

10

Βλαχοπούλου Μαρία

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

11

Γέρου Παρασκευάς

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

12

Παρίσης Σταύρος

Πτυχίο Αρμονίας

ΑΡΙΣΤΑ

Παυλίδη Ιωάννη

13

Τρικιλίδου Ειρήνη

Πτυχίο Αρμονίας

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

14

Βαλκάνης Αναστάσιος

Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών

ΑΡΙΣΤΑ

Δημόπουλου Δημήτρη

15

Αθανασίου Γεώργιος

Πτυχίο Αντίστιξης

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

16

Αθανασίου Παναγιώτα

Πτυχίο Αντίστιξης

ΚΑΛΩΣ

Παυλίδη Ιωάννη

17

Γκλαβοπούλου Χαρίκλεια

Πτυχίο Φυγής

ΑΡΙΣΤΑ

Κίτσου Βασίλειου