Δίκτυο Μουσικών Κέντρων

Το Ωδείο Φλώρινας (Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) στα πλαίσια ενός μοντέλου ανάπτυξης που επιχειρείται από το τρέχον εκπαιδευτικό έτος εγκαινιάζει το Δίκτυο Μουσικών Κέντρων σε τοπικές κοινότητες της Περιφέρειας Φλώρινας.

Στόχος είναι η παροχή υπεύθυνης και ολοκληρωμένης μουσικής παιδείας στον τόπο διαμονής τους σε όσα παιδιά ενδιαφέρονται αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης προς το κεντρικό Ωδείο ή το παράρτημα Αμυνταίου.

Στην κατεύθυνση αυτή το Ωδείο Φλώρινας δημιουργεί Κέντρα Μουσικής τα οποία φιλοξενούνται είτε στους χώρους των κατά τόπους δημοτικών σχολείων είτε σε χώρους των δημοτικών διαμερισμάτων.

Την ευθύνη και την επίβλεψη της λειτουργίας έχει η Διεύθυνση του Ωδείου Φλώρινας. Τα μαθήματα ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Ωδείου (κλασικό, παραδοσιακό, μοντέρνο τμήμα και μουσική προπαιδεία) και διδάσκονται από καθηγητές που ανήκουν στο προσωπικό του. Η γραμματειακή υποστήριξη ασκείται από τη Γραμματεία του Ωδείου Φλώρινας.

Για το έτος 2012-2013 το Δίκτυο λειτούργησε πιλοτικά στα χωριά του Αμμοχωρίου, της Μελίτης και του Φιλώτα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του Ωδείου.