Τομείς Σπουδών

Διευθυντής: Βασίλειος Κίτσος
Υποδιευθυντής: Ιωάννης Παυλίδης
Διευθυντής Παραρτήματος Αμυνταίου: Ιωάννης Παυλίδης

Ανώτερα θεωρητικά