Μουσική προπαιδεία

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για παιδιά

  • Προσχολική Μουσική Αγωγή για παιδιά 4 εως 6 ετών
  • Βασική Μουσική Αγωγή για παιδιά 6 εως 8 ετών

Η Μουσική Αγωγή είναι ένα μουσικοπαιδαγωγικό  πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από διετείς κύκλους, κατάλληλα  προσαρμοσμένο στις ηλικίες που απευθύνεται. Δίνει την ευκαρία στα μικρά παιδιά να έρθουν από νωρίς σε επαφή με τον κόσμο της μουσικής με στόχο να την αγαπήσουν.

Είναι αποδεδειγμένο, ότι ένα πρώιμο μουσικό ξεκίνημα μπορεί να ξυπνήσει και να αναπτύξει τις μουσικές ικανότητες και επιδεξιότητες των παιδιών, αλλά και να συνεισφέρει πολλά στη γενικότερη ψυχική, πνευματική και σωματική τους ανάπτυξη. Έτσι το πρόγραμμα της "Μουσικής Αγωγή", εκτός από τη μουσική καλλιέργεια, αποσκοπεί στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού και την ολόπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, την πρωτοβουλία, τον αυτοέλεγχο και την αυτενέργεια, τη συνεργασία και την κοινωνικοποίηση. Καλλιεργεί τις κινητικές δεξιότητες του παιδιού και του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει τρόπους έκφρασης.

Ως προς το καθαρά μουσικό σκέλος, τα παιδιά εξοικιώνονται μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με τις μουσικές έννοιες και με το ρυθμό. Εισάγονται στη μουσική γραφή και ανάγνωση. Καλλιεργείται συστηματικά η φωνή μέσα από τα τραγούδια και ποικίλα φωνητικά παιχνίδια. Καλλιεργείται η ακοή και αναπτύσσεται η δεκτικότητα ακρόασης όλων των ειδών μουσικής (της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας μουσικής δημιουργίας). Πειραματίζονται, γνωρίζουν και παίζουν με τα κρουστά όργανα, τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. Εξοικιώνονται με όλα σχεδόν τα μουσικά όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν τα ίδια το όργανο που τους ταιριάζει, αν θέλουν να συνεχίσουν την ενασχόληση τους με τη μουσική.

Το μέσο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων είναι το παιχνίδι, που διαμορφώνεται, έτσι ώστε να ενισχύεται η φυσική περιέργεια του παιδιού, η ενεργητική εξερεύνηση και η προσωπική ανακάλυψη, που αποτελούν διαδικασίες μάθησης.

Το μάθημα είναι ομαδικό γίνεται μια φορά την εβδομάδα, διαρκεί 75 λεπτά και ακολουθεί σύντομη συνεργασία με τους γονείς. Πέρα από τον εξοπλισμό του χώρου σε μουσικά όργανα και άλλα διδακτικά υλικά, κάθε παιδί έχει το δικό του μεταλλόφωνο (μουσικό όργανο, όχι παιχνίδι) και τα βιβλία του προγράμματος (1 βιβλίο για κάθε εξάμηνο), που συνοδεύονται από ενημερωτικά έντυπα για τους γονείς.

Στην εφαρμογή του προγράμματος σημαντικό ρόλο παίζουν οι γονείς με τους οποίους υπάρχει συνεχής επαφή και συνεργασία. Η ενεργή συμμετοχή τους ενδυναμώνει το ενδιαφέρον των παιδιών γι'αυτό που κάνουν και βοηθά στην πιο αποτελεσματική επίτευξη των στόχων.

Το πρόγραμμα της "Μουσικής Αγωγής για την προσχολική ηλικία", καταρτίστηκε από τις μουσικοπαιδαγωγούς Παυλίνα Λιάτσου και Χαρίκλεια Παπανικολάου (ειδικοί επιστήμονες στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π,Θ) και εφαρμόζεται με επιτυχία από το 1985 σε Ωδεία, Μουσικές Σχολές και Νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Ελλάδας.

Το μάθημα διδάσκεται από τις κ. Πετρίνα Ζωγράφου και κ. Ευγενία Γάκη, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με τις δημιουργούς του προγράμματος, με στόχο την γόνιμη και αποτελεσματική εφαρμογή του.

Αίθουσα Μουσικής Προπαιδείας

, ,

Καθηγητές που διδάσκουν:

Φυλλάδιο μαθήματος: